1. KULLANIM KOŞULLARI

http://arabamkacpara.net alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. http://arabamkacpara.net internet sitesini (bundan böyle “Portal” olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Portal”da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Portal”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen “Portal”ı kullanmayınız.

1.1. İşbu “Portal”ın sahibi “ARABAMKACPARA.NET sahibi (bundan böyle kısaca ” ARABAMKAÇPARA ” olarak anılacaktır)’dir. “Portal”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “ARABAMKAÇPARA” tarafından sağlanmaktadır.

1.2.” ARABAMKAÇPARA ” işbu “Kullanım Koşulları”nı, “Portal”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, “KULLANICI”ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “PORTAL” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve ” ARABAMKAÇPARA ” tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu ” Kullanım Koşulları” internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “PORTAL”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

 

  1. TANIMLAR

“Portal”: http://arabamkacpara.net isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “ARABAMKAÇPARA”nın “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “Portal”a üye olan ve “Portal” dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “ARABAMKAÇPARA” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “ARABAMKAÇPARA” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “ARABAMKAÇPARA” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

“ARABAMKAÇPARA Üyelik Hesabı”: Üye’nin “Portal” içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, “Üyelik”le ilgili konularda ” ARABAMKAÇPARA “ya talepte bulunduğu, “Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği “kullanıcı adı” ve “şifre” ile “Portal” üzerinden eriştiği “Üye”ye özel internet sayfaları bütünü.

“ARABAMKAÇPARA Hizmetleri” (“Hizmet”): “Portal” içerisinde “Üye”nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “ARABAMKAÇPARA” tarafından sunulan hizmetlerdir. ” ARABAMKAÇPARA “, “Portal” içerisinde sunulan “Hizmet”lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili “Üye”nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan “Üye”ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazılı ve işitsel imgeler.

“API”: ARABAMKAÇPARA tarafından oluşturulan ve belirli işlevselliklerin sağlanması için tasarlanmış Uygulama Programlama Arabirimi (Application Programming Interface), bağlantılı belgeler (elektronik şekilde olanlar dahil), protokoller ve buna ilişkin ilerideki sürümler, iyileştirmeler, geliştirmeler, programlama düzeltmeleri, güncellemeler ve yükseltmeler.

“ARABAMKAÇPARA Arayüzü”: ARABAMKAÇPARA ve “Üye”ler tarafından oluşturulan içeriğin “Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve ” ARABAMKAÇPARA Veritabanı”ından sorgulanabilmesi amacıyla “Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “ARABAMKAÇPARA”ya ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

ARABAMKAÇPARA Veritabanı”: “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “ARABAMKAÇPARA”ya ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

 

  1. ARABAMKAÇPARA HİZMETLERİ

3.1. ARABAMKAÇPARA, Üye’lerin 2. el araçlarına anlaşmalı İkinci el araç alım satımı merkezlerinden alım-satım hizmeti alması için aracılık sağlamaktadır.

3.2. ARABAMKAÇPARA, Portal içerisinde Üye’lerin girdiği bilgiler doğrultusunda araçlarının mevcut piyasa koşullarındaki tahmini değerini önerme hizmeti de vermektedir.

3.3. ARABAMKAÇPARA, Portal dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ait raporların portal veri tabanında herkesin erişimine açık halde sergilenmesi hizmetini de vermektedir.

3.4. ARABAMKAÇPARA, Portal dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile Portal dahilinde erişilen İçerik’leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ARABAMKAÇPARA, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir. Yaptığı tüm değişiklikleri Portal’dan duyurur.

3.5 ARABAMKAÇPARA, Portal dahilinde ve yukarıdaki bahsedilen maddelerin detaylandırılmış hali olarak üyelerine farklı hizmetler sunmaktadır. Hizmetlerin detayları Portal’da ve aşağıdaki maddelerde paylaşılmaktadır. ARABAMKAÇPARA, bu ürünlerin içerikleri ve fiyatlarıyla ilgili her türlü değişikliği Portal’da açıklamak koşuluyla yapma hakkını saklı tutar.

3.6 Araç Değerleme Raporu: Üye, ARABAMKACPARA Portal’ındaki araç değereleme bölümüne, değerlemek istediği araçlarının belli özelliklerini girerek araçlarının piyasa koşullarındaki ortalama güncel değerlerini görebilirler.

3.7 Üye’nin, aracını satmak istemesi halinde 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında alınan kişisel verileri Üye’nin onay ve rızası dahilinde anlaşmalı ikinci el araç alım satım kurumlarıyla paylaşır.

3.8 Üye, ARABAMKACPARA Portalı’ndan hizmet alırken anlaşmalı ikinci el araç alım satım kurumlarının ARABAMKACPARA’dan bağımsız işletmeler olduğunu, ARABAMKACPARA’nın sadece bu hizmetlere aracılık ettiğini, bu işletmelerin verdiği alım satım hizmetiyle ve vermiş oldukları raporla ilgili hiçbir konuda ARABAMKACPARA’nın sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

3.9 ARABAMKACPARA, fiyat değerlendirme raporlarını Portal’da yayınladığı prosese göre hazırlar ve Üye ile paylaşır. Bu fiyat değerleme raporu tamamen öneri niteliğinde olup ARABAMKACPARA ya da 2. ve 3. şahıslar için hiçbir bağlayıcılığa sahip değildir. ARABAMKACPARA paylaştığı bu fiyat değerleme raporu sebebiyle oluşabilecek hiçbir ticari kayıp ya da kazançtan hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.

 

  1. ARABAMKAÇPARA PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. Portal, Üye’ler tarafından ARABAMKAÇPARA’nın anlaşmalı olduğu ikinci el otomobil alım satımı yapan kurumlardan hizmet satın alınması esasıyla çalışmaktadır. Anlaşmalı oto alım-satım merkezleri ARABAMKACPARA ile Portal vasıtasıyla verilen hizmetler dışında hiçbir hukuki ve ticari ortaklığı olmayan bağımsız şirketlerdir. ARABAMKAÇPARA, Kullanıcı’lar tarafından hizmeti alınan bu otomobil alım satım merkezlerinin hizmetinin, verilerinin, web sitelerinde ya da diğer sözlü ve yazılı mecralarda beyan ettikleri bilgilerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu hizmetler dolayısıyla ARABAMKAÇPARA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “ARABAMKAÇPARA’nın hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını Kullanıcı’lar kabul ve beyan etmektedir.

4.2. ARABAMKACPARA’nın üyelerine vermiş olduğu ‘Fiyat Değerleme Raporu’ hizmeti tamamen tavsiye niteliğinde olup ikinci ve üçüncü şahıslar için hiçbir bağlayıcılık içermez. ARABAMKAÇPARA bu rapor sebebiyle ikinci ya da üçüncü şahıslarda oluşabilecek hiçbir ticari kayıp sebebiyle sorumlu tutulamaz. ARABAMKAÇPARA oto alım satım hizmeti almasına aracılık ettiği ve fiyat değerleme raporu hizmeti sunduğu hiçbir üye ile Portal amacı dışında hiçbir ticari ilişki içinde olmamayı ve bu şekilde bağımsız ve tarafsız duruşunu korumayı taahhüt eder.

4.3. Kullanıcı, Portal dâhilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ARABAMKAÇPARA ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, izni ve yetkisi olmayan başka amaçlarla kullanımda bulunmayacağını, kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak için kullanmayacağını, ticari amaçlarla kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. Kullanıcı’lar Portal dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, ARABAMKAÇPARA’nın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, eşitlik haklarına, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. Kullanıcı’lar, Portal dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden Üye veya ARABAMKAÇPARA’nın amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. Aracına ait oto ekspertiz raporunu ve ARABAMKACPARA tarafından sağlanan fiyat değerlendirme raporunu Portal’da sergilemek isteyen üyelere ait bilgiler sadece o araçla ilgili bilgi almak amacıyla kullanılabilir. Raporda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4.6. ARABAMKAÇPARA, Kullanıcı bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. ARABAMKAÇPARA aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, Portal’ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.  ARABAMKAÇPARA süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarabilir ve bu firmalar tarafından yukarıda sayılı amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı bilgileri işlenebilir.

4.7. ARABAMKAÇPARA, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının ARABAMKAÇPARA’ya yönlendirilmesi esnasında Google kullanıcıların tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.8. Portal üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya ARABAMKAÇPARA’nın Kullanım Koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; ARABAMKAÇPARA’nın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.9. ARABAMKAÇPARA, ürün ve hizmetlerini satmak, üyeler tarafından Portal’a yüklenen raporların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve ARABAMKAÇPARA Arayüzü’nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, ARABAMKAÇPARA üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine ARABAMKAÇPARA tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; ARABAMKAÇPARA’nın talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. Portal’ın bütününün veya herhangi bir bölümünü bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, Portal’ın iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde Site’ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data trawling) vb. “screen scraping” yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, Site’nin ve ‘Portal’daki içeriğin Kullanım Koşulları ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; ARABAMKAÇPARA’nın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; ARABAMKAÇPARA, Kullanıcı’yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.11. Portal’da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan ARABAMKAÇPARA’nın sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

4.12. Kullanıcı’lar hukuka uygun amaçlarla Portal üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların Portal dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili ARABAMKAÇPARA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

  1. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu Portal dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu Portal’ın (sınırlı olmamak kaydıyla ARABAMKAÇPARA Veritabanı, ARABAMKAÇPARA Arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte ARABAMKAÇPARA’nın telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) ARABAMKAÇPARA’ya ait ve/veya ARABAMKAÇPARA tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcı’lar, ARABAMKAÇPARA hizmetlerini, ARABAMKAÇPARA bilgilerini ve ARABAMKAÇPARA’nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ARABAMKAÇPARA‘nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu “Site Kullanım Koşulları” dahilinde ARABAMKAÇPARA tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde ARABAMKAÇPARA’nın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu Kullanım Koşulları dahilinde ARABAMKAÇPARA tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde ARABAMKAÇPARA; ARABAMKAÇPARA hizmetleri, ARABAMKAÇPARA bilgileri, ARABAMKAÇPARA telif haklarına tabi çalışmaları, ARABAMKAÇPARA ticari markaları, ARABAMKAÇPARA ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 

  1. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

ARABAMKAÇPARA, dilediğinde, tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşulları’nı herhangi bir zamanda Portal’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu Kullanım Koşulları Kullanıcı’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

  1. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde ARABAMKAÇPARA’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebep, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ARABAMKAÇPARA’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

  1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Kullanım Koşulları uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları’ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde Ankara Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

  1. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu Kullanım Koşulları ARABAMKAÇPARA tarafından Portal’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcı’lar işbu Kullanım Koşulları’nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri Portal’ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.