EK-1 Kullanım Koşulları

 

1. KULLANIM KOŞULLARI

http://arabamkacpara.net alan adlı internet sitesini kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. http://arabamkacpara.net internet sitesini (bundan böyle “Portal” olarak anılacaktır) ziyaret ederek ve/veya “Üye” olarak, işbu “Kullanım Koşulları”nı okuduğunuzu, içeriğini tamamen anladığınızı, “Kullanım Koşulları”nda belirtilen ve “Portal”da bulunan ve zaman içinde yer alacak tüm hususları kayıtsız ve şartsız olarak kabul ettiğinizi, “Portal”da belirtilen tüm hususlarla ilgili olarak herhangi bir itiraz ve defi ileri sürmeyeceğinizi kabul, beyan ve taahhüt ediyorsunuz. Bu koşulları kabul etmediğiniz takdirde, lütfen "Portal"ı kullanmayınız.

1.1. İşbu “Portal”ın sahibi “İçerenköy Mahallesi Topçu İbrahim Sk. No: 8- 10 D/5 Ataşehir / İSTANBUL” adresinde mukim ARABAMKAÇPARA İNTERNET HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ (bundan böyle kısaca " ARABAMKAÇPARA " olarak anılacaktır)’dir. “Portal”da sunulan ve işbu “Kullanım Koşulları”nın 3. maddesinde belirtilen hizmetler, “ARABAMKAÇPARA” tarafından sağlanmaktadır.

1.2." ARABAMKAÇPARA " işbu “Kullanım Koşulları”nı, “Portal”da yer alan her tür bilgi ve “İçerik”i, "KULLANICI"ya herhangi bir ihbarda veya bildirimde bulunmadan dilediği zaman değiştirebilir. Bu değişiklikler periyodik olarak “PORTAL”da yayımlanacak ve yayımlandığı tarihte geçerli olacaktır. “PORTAL” hizmetlerinden belirli bir bedel ödeyerek ya da bedelsiz olarak yararlanan veya herhangi bir şekilde “PORTAL”a erişim sağlayan her gerçek veya tüzel kişi “Kullanım Koşulları”nı ve " ARABAMKAÇPARA " tarafından işbu “Kullanım Koşulları”nda yapılan her değişikliği kabul etmiş sayılmaktadır. İşbu " Kullanım Koşulları" internet sitesi üzerinden yayınlanarak; “PORTAL”ı kullanan her gerçek veya tüzel kişi tarafından erişimi mümkün kılınmıştır.

 

2. TANIMLAR

“Portal”: http://arabamkacpara.net isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “ARABAMKAÇPARA”nın “Hizmet”lerini sunduğu internet sitesi.

“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişi.

“Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan “Kullanıcı”.

“Üyelik”: “Üye” olmak isteyen “Kullanıcı”nın, “Portal”daki üyelik formunu doğru ve gerçek bilgilerle doldurması, verdiği kimlik bilgilerinin “ARABAMKAÇPARA” tarafından onaylanması ve bildirimi ile kazanılan statüdür. Üyelik işlemleri tamamlanmadan “Üye” olma hak ve yetkisine sahip olunamaz. “Üyelik” hak ve yükümlülükleri, başvuruda bulunana ait olan, kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü şahsa devredilemeyen hak ve yükümlülüklerdir. “Üyelik” başvurusu herhangi bir sebep gösterilmeksizin “ARABAMKAÇPARA” tarafından reddedilebilir veya ek şart ve koşullar talep edilebilir. “ARABAMKAÇPARA” gerekli görmesi halinde “Üye”nin “Üyelik” statüsünü sona erdirebilir, “Üyelik”i herhangi bir sebeple sona erenin sonradan yapacağı “Üyelik” başvurusunu kabul etmeyebilir.

"ARABAMKAÇPARA Üyelik Hesabı": Üye’nin "Portal" içerisinde sunulan hizmetlerden yararlanmak için gerekli olan iş ve işlemleri gerçekleştirdiği, "Üyelik”le ilgili konularda " ARABAMKAÇPARA "ya talepte bulunduğu, "Üyelik bilgilerini güncelleyip, sunulan hizmetlerle ilgili raporlamaları görüntüleyebildiği, kendisinin belirlediği ve münhasıran kendisi tarafından kullanılacağını taahhüt ettiği "kullanıcı adı" ve "şifre" ile "Portal" üzerinden eriştiği "Üye"ye özel internet sayfaları bütünü.

“ARABAMKAÇPARA Hizmetleri” ("Hizmet"): "Portal" içerisinde "Üye"nin işbu sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla “ARABAMKAÇPARA” tarafından sunulan hizmetlerdir. " ARABAMKAÇPARA ", "Portal" içerisinde sunulan "Hizmet"lerinde dilediği zaman değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Yapılan değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili "Üye"nin uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar “Portal”dan "Üye"ye duyurulur, açıklanan şartlar ve koşullar “Portal”da yayımlandığı tarihte yürürlüğe girer.

“İçerik”: “Portal”da yayınlanan ve erişimi mümkün olan her türlü bilgi, yazı, dosya, resim, video, rakam vb. görsel, yazılı ve işitsel imgeler.

“API”: ARABAMKAÇPARA tarafından oluşturulan ve belirli işlevselliklerin sağlanması için tasarlanmış Uygulama Programlama Arabirimi (Application Programming Interface), bağlantılı belgeler (elektronik şekilde olanlar dahil), protokoller ve buna ilişkin ilerideki sürümler, iyileştirmeler, geliştirmeler, programlama düzeltmeleri, güncellemeler ve yükseltmeler.

"ARABAMKAÇPARA Arayüzü": ARABAMKAÇPARA ve "Üye"ler tarafından oluşturulan içeriğin "Kullanıcı”lar tarafından görüntülenebilmesi ve " ARABAMKAÇPARA Veritabanı"ından sorgulanabilmesi amacıyla "Kullanıcı”lar tarafından kullanılan; 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında korunan ve tüm fikri hakları “ARABAMKAÇPARA”ya ait olan tasarımlar içerisinde “Portal” üzerinden yapılabilecek her türlü işlemin gerçekleştirilmesi için bilgisayar programına komut veren internet sayfaları.

ARABAMKAÇPARA Veritabanı”: “Portal” dahilinde erişilen içeriklerin depolandığı, tasnif edildiği, sorgulanabildiği ve erişilebildiği “ARABAMKAÇPARA”ya ait olan 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu gereğince korunan veritabanıdır.

 

3. ARABAMKAÇPARA HİZMETLERİ

3.1. ARABAMKAÇPARA, Üye’lerin 2. el araçlarına anlaşmalı Oto Ekspertiz merkezlerinde ekspertiz hizmeti alması için aracılık sağlamaktadır.

3.2. ARABAMKAÇPARA, Portal içerisinde Üye’lerin oto ekspertiz merkezlerinden almış oldukları ekspertiz raporlarını yorumlayarak araçların mevcut piyasa koşullarındaki tahmini değerini önerme hizmeti de vermektedir.

3.3. ARABAMKAÇPARA, Portal dahilinde gerçekleştirilen işlemlere ait raporların portal veri tabanında herkesin erişimine açık halde sergilenmesi hizmetini de vermektedir.

3.4. ARABAMKAÇPARA, Portal dahilinde verdiği hizmetlere yenilerini ekleme, mevcut hizmetlerin kapsam ve sunulma koşulları ile Portal dahilinde erişilen İçerik’leri her zaman değiştirme, üçüncü kişilerin erişimine kapatabilme ve silme hakkını saklı tutmaktadır. ARABAMKAÇPARA, bu hakkını hiçbir bildirimde bulunmadan ve önel vermeden dilediği biçimde kullanabilir. Yaptığı tüm değişiklikleri Portal’dan duyurur.

3.5 ARABAMKAÇPARA, Portal dahilinde ve yukarıdaki bahsedilen maddelerin detaylandırılmış hali olarak üyelerine 4 paket halinde hizmetler sunmaktadır. Hizmetlerin detayları Portal’da ve aşağıdaki maddelerde paylaşılmaktadır. ARABAMKAÇPARA, bu ürünlerin içerikleri ve fiyatlarıyla ilgili her türlü değişikliği Portal’da açıklamak koşuluyla yapma hakkını saklı tutar.

3.6 Ekspertiz Randevu: ARABAMKACPARA Portal’ından Ekspertiz Randevu ürününü alan Üye ye seçtikleri üye oto ekspertiz merkezine gidip hizmetlerini alabilmeleri için ARABAMKACPARA tarafından bir kod gönderilecektir. Üye, bu kod ile randevu alarak üye oto ekspertiz merkezine gider ve üye oto ekspertiz merkezi bu kodu ARABAMKACPARA Portal’ı vasıtasıyla onaylatarak ekspertiz hizmetini verir. Üyenin ürünü aldıktan sonra kendisine gönderilen kod 90 gün boyunca geçerli olacaktır. Üye, ilgili kodu kullanmak istediği zaman sadece Portal’da listelenen üye işyerlerinde kullanabileceğini kabul eder. Üye, bu 90 gün boyunca ürünü hiçbir açıklama göstermeden iade edebilir ve parasını kesintisiz geri alabilir. 90 gün içerisinde kullanılmayan kodların otomatik iadesi yapılır. ARABAMKACPARA tarafından paylaşılan kod, oto ekspertiz merkezi tarafından onaylatıldıktan sonra hizmet artık kullanılmış sayılacak ve artık iadesi mümkün olmayacaktır. Üye aldığı ekspertiz hizmetine ait faturayı hizmeti veren üye işyerinden, hizmeti aldığı gün alacaktır. Üye iş bu sözleşmeyi onaylayarak bu koşulu kabul etmiş sayılır.

3.7 Avantajlı Paket: ARABAMKACPARA Portalı’ndan Avantajlı Paket ürününü alan Üye’ye istedikleri üye oto ekspertiz merkezimize gidip hizmetlerini alabilmeleri için ARABAMKACPARA tarafından bir kod gönderilecektir. Üye, bu kod ile önceden randevusunu alarak üye oto ekspertiz merkezine gider ve üye oto ekspertiz merkezi bu kodu ARABAMKACPARA portalı vasıtasıyla onaylatarak ekspertiz hizmetini verir. Üye ekspertiz merkezi bu hizmetine ait raporu ARABAMKACPARA ve üye ile paylaştıktan sonra ARABAMKACPARA hazırladığı Fiyat Değerleme raporunu da 30 dakika içerisinde üye ile ayrıca paylaşacaktır. 30 dakika garantisi Portal’da belirtilen mesai saatleri içerisinde geçerlidir. Mesai saatleri dışında rapor takip eden ilk iş gününün ilk mesai saatinde paylaşılacaktır. Üyenin ürünü aldıktan sonra kendisine gönderilen kod 90 gün boyunca geçerli olacaktır. Üye, bu 90 gün boyunca ürünü hiçbir açıklama göstermeden iade edebilir ve parasını kesintisiz alabilir. 90 gün içerisinde kullanılmayan kodların otomatik iadesi yapılır. Üye ilgili kodu, kullanmak istediği zaman sadece Portal’da listelenen üye işyerlerinde kullanabileceğini ve aracı oto ekspertiz merkezine götürüp ekspertiz hizmetini gerçekleştirmeden Fiyat Değerleme raporunu alamayacağını kabul eder. ARABAMKACPARA tarafından sağlanan kod oto ekspertiz merkezi tarafından sorgulanıp onaylatıldıktan sonra hizmet artık kullanılmış sayılacak ve iadesi mümkün olmayacaktır. Üye aldığı bu hizmet karşılığındaki faturanın ekspertiz bölümünü üye oto ekspertizden, fiyat değerleme kısmını ise ARABAMKACPARA’dan, hizmetin gerçekleştiği gün alacaktır. Üye, iş bu sözleşmeyi onaylayarak bu koşulu kabul etmiş sayılır.

3.8 Kolay Ekspertiz: Üye, Portal’dan Kolay Ekspertiz paketini alırken ARABAMKACPARA’ ya ekspertiz yaptıracağı araç sahibinin iletişim bilgilerini de verecektir. ARABAMKACPARA yetkilisi 3. Kişi ile iletişime geçip seçilen üye oto ekspertiz merkezinden satıcıya randevu ayarlayarak araca oto ekspertiz yaptırılmasını sağlayacaktır. Ekspertiz işlemi bittikten sonra da üye oto ekspertiz merkezi tarafından hazırlanan Ekspertiz Raporu ile ARABAMKACPARA tarafından hazırlanan Fiyat Değerleme Raporunu üye ile paylaşacaktır. ARABAMKACPARA, ekspertiz raporu sistemine yüklendikten sonra 30 dakika içinde değerleme raporunu göndereceğini taahhüt eder. 30 dakika garantisi Portal’da belirtilen mesai saatleri içerisinde geçerlidir. Mesai saatleri dışında rapor takip eden ilk mesai gününün ilk mesai saatinde paylaşılacaktır. İş bu maddede bahsedilen araç, üye oto ekspertiz merkezine geldikten sonra hizmet alınmış sayılacaktır. Bu hizmet, üye ürünü satın aldıktan sonra 90 gün boyunca geçerli olacaktır. Üye 90 gün boyunca hiçbir neden göstermeksizin ürünü iade edip ücretini kesintisiz geri alabilecektir. Üye, ilgili hizmetin sadece Portal’da listelenen üye işyerlerinde kullanabileceğini ve aracın ekspertiz hizmeti gerçekleştirilmeden Fiyat Değerleme raporunu alamayacağını kabul eder. Üye, bu hizmet için ödediği bedelin faturasını üye oto ekspertizden ve ARABAMKACPARA’da ayrı ayrı, hizmetin gerçekleştiği günde alacaktır.

3.9 Değerleme Raporu: Üye, aracı için eğer daha önceden bağımsız bir ekspertiz merkezine yaptırdığı ve ARABAMKACPARA ekspertiz paketi detaylarının tamamını içeren bir ekspertiz raporuna sahipse ARABAMKACPARA dan sadece Fiyat Değerleme Raporu hizmeti de alabilir. Bunun için Portal’dan ürünü satın alıp yönlendirme adımlarını takip ederek mevcut ekspertiz raporunu sisteme yüklemesi gerekmektedir. ARABAMKACPARA bunun üzerine Üye ile Fiyat Değerleme Raporunu 30 dakika içerisinde paylaşacaktır. 30 dakika garantisi Portal’da belirtilen mesai saatleri içerisinde geçerlidir. Mesai saatleri dışında rapor takip eden ilk mesai gününün ilk saatinde paylaşılacaktır. Üye tarafından paylaşılan ekspertiz raporu ARABAMKACPARA kriterlerine uygun değilse ARABAMKACPARA fiyat değerleme raporunu hazırlamama hakkını saklı tutar. Bu koşulda ARABAMKACPARA üyenin kredi kartına herhangi bir kesinti yapmadan hizmetin ücretini 15 gün içerisinde geri iade eder. Detaylı bilgi için Ekspertiz Paketi linkini inceleyebilirsiniz.

3.10 Üye’nin, Ekspertiz Randevu, Avantajlı Paket ve Kolay Ekspertiz ürünlerini aldığında araca yapılacak ekspertiz hizmetinin detayları Portal’daki Ekspertiz Paketi Detayları linkinde detaylıca paylaşılmaktadır. ARABAMKACPARA Portal’da yayınlamak koşuluyla ekspertiz paket detaylarında her türlü değişikliği yapma hakkını saklı tutar.

3.11 Üye, ARABAMKACPARA Portalı’ndan hizmet alırken üye oto ekspertizlerin ARABAMKACPARA’dan bağımsız işletmeler olduğunu, ARABAMKACPARA’nın sadece bu hizmetlere aracılık ettiğini, bu işletmelerin verdiği oto ekspertiz hizmetiyle ve vermiş oldukları raporla ilgili hiçbir konuda ARABAMKACPARA’nın sorumlu tutulamayacağını kabul eder.

3.12 ARABAMKACPARA, fiyat değerlendirme raporlarını Portal’da yayınladığı 7 adımlı prosese göre hazırlar ve Üye ile paylaşır. Bu fiyat değerleme raporu tamamen öneri niteliğinde olup ARABAMKACPARA ya da 2. ve 3. şahıslar için hiçbir bağlayıcılığa sahip değildir. ARABAMKACPARA paylaştığı bu fiyat değerleme raporu sebebiyle oluşabilecek hiçbir ticari kayıp ya da kazançtan hiçbir koşulda sorumlu tutulamaz.  

 

4. ARABAMKAÇPARA PORTALI KULLANIMINA İLİŞKİN KOŞULLAR VE YÜKÜMLÜLÜKLER

4.1. Portal, Üye’ler tarafından ARABAMKAÇPARA’nın üye işyerlerinden hizmet satın alınması esasıyla çalışmaktadır. Portal’a üye oto ekspertiz merkezleri ARABAMKACPARA ile Portal vasıtasıyla verilen hizmetler dışında hiçbir hukuki ve ticari ortaklığı olmayan bağımsız şirketlerdir. ARABAMKAÇPARA, Kullanıcı’lar tarafından hizmeti alınan bu oto ekspertiz merkezlerinin hizmetinin, verilerinin, web sitelerinde ya da diğer sözlü ve yazılı mecralarda beyan ettikleri bilgilerin hiçbir koşulda doğruluğunu, gerçekliği, güvenliğini ve hukuka uygunluğunu garanti etmemektedir. Söz konusu hizmetler dolayısıyla ARABAMKAÇPARA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, ortaya çıkabilecek zararlardan ötürü “ARABAMKAÇPARA’nın hiçbir tazmin yükümlülüğü olmayacağını Kullanıcı’lar kabul ve beyan etmektedir.

4.2. ARABAMKACPARA’nın üyelerine vermiş olduğu ‘Fiyat Değerleme Raporu’ hizmeti tamamen tavsiye niteliğinde olup ikinci ve üçüncü şahıslar için hiçbir bağlayıcılık içermez. ARABAMKAÇPARA bu rapor sebebiyle ikinci ya da üçüncü şahıslarda oluşabilecek hiçbir ticari kayıp sebebiyle sorumlu tutulamaz. ARABAMKAÇPARA oto ekspertiz randevusu almasına aracılık ettiği ve fiyat değerleme raporu hizmeti sunduğu hiçbir üye ile Portal amacı dışında hiçbir ticari ilişki içinde olmamayı ve bu şekilde bağımsız ve tarafsız duruşunu korumayı taahhüt eder.

4.3. Kullanıcı, Portal dâhilinde bulunan her türlü resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video klipleri, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla ARABAMKAÇPARA ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini, izni ve yetkisi olmayan başka amaçlarla kullanımda bulunmayacağını, kendisine ya da başka bir kişiye ait veritabanı, kayıt veya rehber yaratmak için kullanmayacağını, ticari amaçlarla kullanmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.4. Kullanıcı’lar Portal dâhilinde Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, ARABAMKAÇPARA’nın ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını ve prosedürleri yerine getireceğini, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, eşitlik haklarına, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

4.5. Kullanıcı’lar, Portal dahilinde eriştikleri bilgileri yalnızca bu bilgileri ifşa eden Üye veya ARABAMKAÇPARA’nın amacına uygun olarak kullanmakla, ticari olmayan amaçla görüntülemekle yükümlüdür. Aracına ait oto ekspertiz raporunu ve ARABAMKACPARA tarafından sağlanan fiyat değerlendirme raporunu Portal’da sergilemek isteyen üyelere ait bilgiler sadece o araçla ilgili bilgi almak amacıyla kullanılabilir. Raporda yer alabilecek 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında koruma altında olan kişisel veriler ve/veya özel nitelikli kişisel veriler, başkaca bir amaçla kullanılamaz, kopyalanamaz, başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanamaz, işlenemez, dağıtılamaz, başkaca veri tabanlarına aktarılarak üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılamaz.

4.6. ARABAMKAÇPARA, Kullanıcı bilgilerini kullanabilir, işleyebilir, paylaşabilir, ifşa edebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir, tanıtım ve bilgilendirme amaçlı iletişim faaliyetlerinde, pazarlama faaliyetlerinde ve istatistikî analizler yapmak amacıyla kullanabilir. ARABAMKAÇPARA aynı zamanda; kullanıcının IP adresi, Portal’ın hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, tarayıcı (browser) tipi, tarih ve saat gibi bilgileri de istatistiki değerlendirme ve kişiye yönelik hizmetler ve teklifler sunma gibi amaçlarla kullanabilir.  ARABAMKAÇPARA süreçlerini iyileştirme amaçlı araştırmalar yapmak, veri tabanı oluşturmak ve pazar araştırmaları yapmak için işbirliği içinde olduğu firmalara Kullanıcı bilgilerini aktarabilir ve bu firmalar tarafından yukarıda sayılı amaçlarla sınırlı olarak Kullanıcı bilgileri işlenebilir.

4.7. ARABAMKAÇPARA, çevrimiçi davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama, pazarlama otomasyon araçlarını kullanma ve kullanıcıya özel mesaj/teklif ve öneriler iletme hakkını haizdir. Daha sonra bu kullanıcıya sitede ya da Görüntülü Reklam Ağı’ndaki diğer sitelerde, kullanıcıların ilgi alanlarına göre hedefe yönelik reklam içeriği gösterebilir. Ayrıca Google, AFS reklamlarının ARABAMKAÇPARA’ya yönlendirilmesi esnasında Google KULLANICILARIN tarayıcısına çerez yerleştirebilir veya bunlarda yer alan çerezleri okuyabilir veya bilgi toplamak amacı ile web işaretleri kullanabilir.

4.8. Portal üzerinden erişilen ve/veya görüntülenen içeriğin depolandığı veritabanına yalnızca ilgili içeriklerin görüntülenmesi amacıyla ve/veya ARABAMKAÇPARA’nın Kullanım Koşulları çerçevesinde üçüncü kişilerce erişilmesi hukuka uygundur. Bunun dışındaki yapılan erişimler hukuka aykırı olup; ARABAMKAÇPARA’nın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.9. ARABAMKAÇPARA, ürün ve hizmetlerini satmak, üyeler tarafından Portal’a yüklenen raporların içeriklerini öğrenme amacıyla görüntülemeye ve ARABAMKAÇPARA Arayüzü’nü kullanmaya izin vermekte olup, bunun dışında bir amaçla veri tabanı üzerinden belirli bir sayıda veya bütününe yönelik olarak ilanlara ulaşılmaya çalışılması, müşteri bilgilerinin, tasarımlarının, kod ve yazılımlarının, veri tabanında yer alan bilgilerinin kısmen veya tamamen kopyalanması, bunların başka mecralarda doğrudan veya dolaylı olarak yayınlanması, derlenmesi, işlenmesi, değiştirilmesi, başka veritabanlarına aktarılması, bu veritabanından üçüncü kişilerin erişimine ve kullanımına açılması, ARABAMKAÇPARA üzerindeki ilanlara link verilmesi de dâhil olmak üzere benzer fiillerin işlenmesine ARABAMKAÇPARA tarafından izin verilmemekte ve rıza gösterilmemektedir. Bu tür fiiller hukuka aykırı olup; ARABAMKAÇPARA’nın talep, dava ve takip hakları saklıdır.

4.10. Portal’ın bütününün veya herhangi bir bölümünü bozma, değiştirme, tersine mühendislik yapma amacıyla kullanılması, Portal’ın iletişim veya teknik sistemleri engelleyen, bozan ya da sistemlere müdahale eder bir şekilde Site’ye erişim sağlanmaya çalışılması, Site üzerinde otomatik program, robot, örümcek, web crawler, örümcek, veri madenciliği (data mining) veri taraması (data trawling) vb. "screen scraping" yazılımları veya sistemleri, otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanılması, diğer kullanıcılarının verilerine veya yazılımlarına izinsiz olarak ulaşılması, Site’nin ve ‘Portal’daki içeriğin Kullanım Koşulları ile belirlenen kullanım sınırları dışında kullanılması hukuka aykırı olup; ARABAMKAÇPARA’nın her tür talep, dava ve takip hakları saklıdır. İşbu şartlara ve yasalara aykırı kullanımın tespiti halinde; ARABAMKAÇPARA, Kullanıcı’yı yetkili makamlara bildirme hakkına sahiptir. Kullanıcı bu tür kullanımlar sonucu oluşan zarar ve taleplerden bizzat sorumlu olduğunu kabul etmektedir.

4.11. Portal’da verilen hizmetin kesintiye uğraması, bilgi iletiminde aksaklıklar, gecikmeler, başarısızlar yaşanması, veri kaybı halinde oluşabilecek her türlü doğrudan ve dolaylı zararlardan ARABAMKAÇPARA’nın sorumlu tutulamayacağını “Kullanıcı” kabul ve taahhüt etmektedir.

4.12. Kullanıcı’lar hukuka uygun amaçlarla Portal üzerinde işlem yapabilirler. Kullanıcı’ların Portal dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendilerine ait olacak olup, söz konusu hukuki ve cezai yükümlülüklerle ilgili ARABAMKAÇPARA’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını “Kullanıcı” kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

 

5. IADE POLİTİKASI

5.1 ARABAMKAÇPARA iade politikasını üye müşterilerine en iyi seviyede müşteri memnuniyeti yaşatmak amacıyla oluşturmuştur. ARABAMKAÇPARA aşağıda detaylarını paylaştığı tüm iade koşullarını üyeleriyle Portal üzerinden paylaşmak koşuluyla istediği zaman ve istediği şekilde değiştirme hakkını saklı tutar.

5.2 Ekspertiz Randevu: ARABAMKACPARA Portalı’ndan Ekspertiz Randevu ürününü alan Üyelerin istedikleri üye oto ekspertiz merkezine gidip hizmetlerini alabilmeleri için ARABAMKACPARA tarafından bir kod gönderilecektir. Üye, bu kod ile üye oto ekspertiz merkezine gider ve üye oto ekspertiz merkezi bu kodun ARABAMKACPARA Portalı vasıtasıyla onayını alır ve ekspertiz hizmetini verir. Üye, hizmeti ARABAMKACPARA Portalı’ndan satın aldıktan ekspertiz hizmetini almaya başlaığı ana kadar geçen süre içerisinde herhangi bir sebep açıklamadan ürünü ARABAMKACPARA ya iade edebilecek ve parasının tamamını geri alabilecektir. ARABAMKACPARA bu durumda hizmetin bedelini, hiçbir kesinti yapmadan üyeye 15 iş günü içerisinde geri iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.  Üyenin ürünü aldıktan sonra kendisine gönderilen kod 90 gün boyunca geçerli olacaktır. 90 gün içerisinde kullanılmayan kodlar iptal edilecek ve parası üyeye otomatik olarak iade edilecektir. Üye ilgili kodu kullanmak istediği zaman sadece seçtiği üye işyerinde kullanabileceğini kabul eder. ARABAMKACPARA tarafından kod onaylandıktan sonra hizmet artık kullanılmış sayılacak ve bu koşulda artık iade mümkün olmayacaktır. Üye iş bu sözleşmeyi onaylayarak bu koşulu kabul etmiş sayılır.

5.3 Avantajlı Paket: ARABAMKACPARA Portalı’ndan Avantajlı Paket ürününü alan üyelerimize istedikleri üye oto ekspertiz merkezimize gidip hizmetlerini alabilmeleri için ARABAMKACPARA tarafından bir kod gönderilecektir. Üye, bu kod ile üye oto ekspertiz merkezine gider ve üye oto ekspertiz merkezi bu kodu Portal vasıtasıyla onaylatır ve ekspertiz hizmetini verir. Üye ekspertiz merkezi bu hizmetine ait raporu ARABAMKACPARA ile ve üye ile paylaştıktan sonra ARABAMKACPARA hazırladığı Fiyat Değerleme raporunu da üye ile 30 dakika içerisinde ayrıca paylaşacaktır. ARABAMKACPARA ekspertiz raporu kendi sistemine yüklendikten sonra 30 dakika içerisinde değerleme raporunu Üye ile paylaşmayı taahhüt eder. 30 dakika garantisi Portal’da belirtilen mesai saatleri içerisinde geçerlidir. Mesai saatleri dışında rapor takip eden ilk mesai saatinde paylaşılacaktır. Üye, hizmeti ARABAMKACPARA Portalı’ndan satın aldıktan ekspertiz hizmetini almaya başladığı ana kadar geçen süre içerisinde herhangi bir sebep açıklamadan ürünü ARABAMKACPARA’ya iade edebilecek ve parasının tamamını geri alacaktır. ARABAMKACPARA bu durumda hizmetin bedelini, hiçbir kesinti yapmadan üyeye 15 iş günü içerisinde geri iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.  Üyenin ürünü aldıktan sonra kendisine gönderilen kod 90 gün boyunca geçerli olacaktır. 90 gün içerisinde kullanılmayan hizmetler otomatik iptal edilecek ve parası üyeye kesintisiz iade edilecektir. Üye ilgili kodu, kullanmak istediği zaman sadece Portal’da seçtiği üye işyerlerinde kullanabileceğini ve aracı oto ekspertiz merkezine götürüp ekspertiz hizmetini gerçekleştirmeden Fiyat Değerleme raporunu alamayacağını kabul eder. ARABAMKACPARA tarafından paylaşılan kod oto ekspertiz merkezi tarafından onaylatıldıktan sonra hizmet artık kullanılmış sayılacak ve bu koşulda artık iade mümkün olmayacaktır. ARABAMKACPARA 30 dakika içerisinde Fiyat Değerleme Raporunu paylaşmazsa ürünün bedelini eksiksiz olarak iade etmeyi kabul ve taahhüt eder. Üye iş bu sözleşmeyi onaylayarak bu koşulu kabul etmiş sayılır.

5.4 Kolay Ekspertiz: Üye, ARABAMKACPARA Portalı’ndan Kolay Ekspertiz paketini aldıktan sonra ARABAMKACPARA’ ya ekspertiz yaptıracağı araç sahibinin iletişim bilgilerini verecektir. ARABAMKACPARA yetkilisi 3. Kişi ile iletişime geçerek seçilen üye oto ekspertiz merkezinden randevu alınarak ekspertiz hizmetinin alınmasını sağlar. Ekspertiz işlemi bittikten sonra da üye oto ekspertiz merkezi tarafından hazırlanan Ekspertiz Raporu ile ARABAMKACPARA tarafından hazırlanan Fiyat Değerleme Raporunu üye ile paylaşılacaktır. ARABAMKACPARA ekspertiz raporu kendi sistemine yüklendikten sonra 30 dakika içerisinde değerleme raporunu Üye ile paylaşmayı taahhüt eder. 30 dakika garantisi Portal’da belirtilen mesai saatleri içerisinde geçerlidir. Mesai saatleri dışında rapor takip eden ilk mesai saatinde paylaşılacaktır. Aksi koşulda hizmetin ücreti kesintisiz iade edilecektir. ARABAMKACPARA, herhangi bir sebeple ekspertiz hizmeti verilmediği koşulda hizmetin bedelini üyeye hiçbir kesinti yapmadan ödemeyi kabul ve taahhüt eder. İş bu maddede bahsedilen araç üye oto ekspertiz merkezine geldikten sonra hizmet alınmış sayılacak ve iade işlemi mümkün olmayacaktır. Üye ilgili hizmetin sadece Portal’da listelenen üye işyerlerinde kullanabileceğini ve aracın ekspertiz hizmeti gerçekleştirilmeden Fiyat Değerleme raporunu alamayacağını kabul eder. 

5.5 Değerleme Raporu: Üye, aracı için eğer daha önceden farklı bir yerde yaptırdığı bir ekspertiz raporuna sahipse ARABAMKACPARA dan sadece Fiyat Değerleme Raporu hizmeti de alabilir. Bunun için Portal’dan ürünü satın alıp yönlendirme adımlarını takip edip mevcut ekspertiz raporunu sisteme yüklemesi gerekmektedir. ARABAMKACPARA bunun üzerine Üye ile Fiyat Değerleme Raporunu 30 dakika içerisinde paylaşacaktır. ARABAMKACPARA 30 dakika içerisinde Fiyat Değerleme Raporunu paylaşmazsa ürünün bedelini eksiksiz olarak iade etmeyi kabul ve taahhüt eder. 30 dakika garantisi Portal’da belirtilen mesai saatleri içerisinde geçerlidir. Mesai saatleri dışında rapor takip eden ilk mesai saatinde paylaşılacaktır. Üye tarafından paylaşılan ekspertiz raporu ARABAMKACPARA kriterlerine uygun değilse ARABAMKACPARA fiyat değerleme raporunu hazırlamama hakkını saklı tutar. Bu koşulda ARABAMKACPARA üyenin kredi kartına herhangi bir kesinti yapmadan hizmetin ücretini 15 gün içerisinde geri iade eder. Detaylı bilgi için Ekspertiz Paketi linkini inceleyebilirsiniz. Bu koşulların dışında bu ürün için herhangi iade ya da iptal söz konusu olmamaktadır. 

5.6 Üye, herhangi bir ürünü aldıktan sonra seçtiği üye oto ekspertiz merkezini değiştirememektedir. Böyle bir durumda ürünü iade edip, yeniden satın alma yapması gerekmektedir. 

5.7 Portal’dan ürünü satın alırken sorulan araç bilgilerini doğru ve eksiksiz girmek Üye’nin sorumluluğundadır. Yanlış bilgi girilmesinden dolayı raporlarda oluşabilecek hatalardan ARABAMKAÇPARA sorumlu tutulamaz.

 

 6. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

Bu Portal dahilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu Portal’ın (sınırlı olmamak kaydıyla ARABAMKAÇPARA Veritabanı, ARABAMKAÇPARA Arayüzü, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar) tüm elemanları (hepsi birlikte ARABAMKAÇPARA’nın telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır) ARABAMKAÇPARA’ya ait ve/veya ARABAMKAÇPARA tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır. Kullanıcı’lar, ARABAMKAÇPARA hizmetlerini, ARABAMKAÇPARA bilgilerini ve ARABAMKAÇPARA’nın telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, kopyalamak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ARABAMKAÇPARA‘nın hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler. İşbu "Site Kullanım Koşulları" dahilinde ARABAMKAÇPARA tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde ARABAMKAÇPARA’nın telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz.

İşbu Kullanım Koşulları dahilinde ARABAMKAÇPARA tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde ARABAMKAÇPARA; ARABAMKAÇPARA hizmetleri, ARABAMKAÇPARA bilgileri, ARABAMKAÇPARA telif haklarına tabi çalışmaları, ARABAMKAÇPARA ticari markaları, ARABAMKAÇPARA ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

 

7. KULLANIM KOŞULLARINDA DEĞİŞİKLİKLER

ARABAMKAÇPARA, dilediğinde, tek taraflı olarak işbu Kullanım Koşulları’nı herhangi bir zamanda Portal’da ilan ederek değiştirebilir. İşbu Kullanım Koşulları’nın değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanarak, yürürlüğe girecektir. İşbu Kullanım Koşulları Kullanıcı’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 

8. MÜCBİR SEBEPLER

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, geç ifa etme, eksik ifa etme veya ifa etmeme hallerinde ARABAMKAÇPARA’nın herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır. Mücbir sebep, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve ARABAMKAÇPARA’nın gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği olaylar olarak yorumlanacak olup, sayılanlarla sınırlı olmamak şartıyla doğal afet, savaş, yangın, grev, ayaklanma, isyan, kötü hava koşulları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek her türlü arıza, elektrik kesintisi mücbir sebep hallerindendir.

 

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Kullanım Koşulları uygulanmasında, yorumlanmasında ve bu Kullanım Koşulları dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde yabancılık unsuru bulunması durumunda Türk kanunlar ihtilafı kuralları hariç olmak üzere Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu Kullanım Koşulları’ndan dolayı doğan veya doğabilecek her türlü ihtilafın hallinde İstanbul Anadolu (Kartal) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

 

10. YÜRÜRLÜK ve KABUL

İşbu Kullanım Koşulları ARABAMKAÇPARA tarafından Portal’da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer. Kullanıcı’lar işbu Kullanım Koşulları’nı ve zaman içinde yapılan değişiklikleri Portal’ı kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar.

0216 939 6702
Neden Biz? | İletişim